Γενικός Κανονισμός της Βιβλιοθήκης

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ