Μηνύματα

Μήνυμα Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης, Ευστάθιου.

Ἡ Σχολή τῆς Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι μιά πραγματικότητα. Τό ὄνειρο ἐνσαρκώθηκε. Ὁ τόπος ἑτοιμάσθηκε. Τά ἐπίσημα ἐγκαίνια τῆς ἔναρξης ἐπραγματοποιήθηκαν καί ὁ χαρισματικός Διευθυντής μέ τόν λαμπρό Συνεργάτη του ἀνέλαβαν τά καθήκοντά τους.

Ἕνα πλῆθος μαθητῶν, νέων ἀνθρώπων, πού ἔχει τό ταλέντο τῆς ἁγιογραφίας, παρακολουθοῦν μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τά μαθήματα καί ἀναπτερώνουν τήν ἐλπίδα μας, ὅτι καί ὁ τόπος μας θ’ ἀναδείξει ἀξιόλογους ἐκφραστές τῆς βυζαντινῆς τέχνης.

Μακάρι νά μποροῦμε νά δημιουργοῦμε διέξοδα στά ἀδιέξοδα τῆς νεολαίας μας, ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του, μέ τίς δυνατότητές του καί πρό πάντων μέ τήν θυσιαστική ἀγάπη του, πού εἶναι ἐφευρετική.

Ἐκφράζουμε καί ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς Σχολῆς τίς ἐγκάρδιες εὐχές μας, γιά τήν καλή πορεία της, γιά τήν πρόοδο τῶν μαθητῶν της, γιατί ὄχι καί γιά τή διάκρισή τους.

Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης  Εὐστάθιος

 

Μήνυμα Διευθυντή

Η ίδρυση της Σχολής Αγιογραφίας της Ι. Μητροπόλεως Μονεμβασίας & Σπάρτης έρχεται να δώσει ένα πανηγυρικό και ελπιδοφόρο τόνο στην καθημερινότητα μας και στα προβλήματα που βιώνουμε. Μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα μια διέξοδο είναι η τέχνη, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για την ‘ιερή τέχνη’ όπως είναι η Ορθόδοξη εικονογραφία.  Απεικονίζοντας τα ιερά πρόσωπα βάση σωστών προτύπων ο άνθρωπος ‘ανακαινίζεται’ ξεφεύγει από την λήθη και την απραξία.

Με τους εξειδικευμένους καθηγητές, την βιβλιοθήκη και τον πλήρη εξοπλισμένο χώρο, η Σχολή παρέχει ένα χώρο εκπαίδευσης, δημιουργικού διαλόγου και εξειδικευμένης πρακτικής στην Ορθόδοξη εικονογραφία και τοιχογραφία. Οι σπουδαστές μαθαίνουν τα παραδοσιακά αλλά και τα σύγχρονα κατασκευαστικά υλικά μιας φορητής εικόνας, γνωρίζοντας τον βαθμό γήρανσης και την διατήρηση τους μέσα στον χρόνο. Με την μαθητεία στο σχέδιο και στα τρία έτη των σπουδών καταγράφοντας αλλά και μελετώντας παλαιά πρότυπα μαθαίνουν την ‘τελειότητα’ και την ορθή απεικόνιση των ιερών μορφών από τους παλαιότερους μαϊστορες της τέχνης.

Εύχομαι μια καλή ακαδημαϊκή και εποικοδομητική χρονιά

Ο Διευθυντής της Σχολής
Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Χ. Καρύδης