Τμήματα Σπουδών- Μαθήματα

Σήμερα η Σχολή Αγιογραφίας της Ι. Μητροπόλεως Μονεμβασίας & Σπάρτης διαθέτει πέντε (5) τμήματα. Το πρώτο είναι για την φορητή εικόνα, το δεύτερο για τις τοιχογραφικές τεχνικές, το τρίτο το παιδικό τμήμα όπου οι μαθητές δημοτικού και γυμνασίου μαθαίνουν την τέχνη του σχεδίου και του χρώματος και τέλος το εξ’ αποστάσεως τμήμα.

 1. ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Η φοίτηση στην Σχολή Αγιογραφίας της Ι. Μητροπόλεως Μονεμβασίας & Σπάρτης για την φορητή εικόνα είναι τριετής (3) όπου οι τελειόφοιτοι αποκτούν ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (φορητή εικόνα). Βεβαίωση παρακολούθησης θα δίνεται στους σπουδαστές όπου δεν πληρούν της προϋποθέσεις απόκτησης του πτυχίου. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για ένα (1) ακόμη ακαδημαϊκό έτος μαθαίνοντας τις νωπογραφικές και ξηρογραφικές τεχνικές της τοιχογραφίας αποκτώντας ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ.

Τα μαθήματα των τριών ακαδημαϊκών ετών για την απόκτηση Πτυχίου αγιογραφίας (φορητής εικόνας) είναι τα παρακάτω:

Α΄ ΕΤΟΣ

 1. ΣΧΕΔΙΟ Ι: Αρχές σχεδίου (γενικοί και ειδικοί άξονες, κεφάλι και γενικά χαρακτηριστικά, διάφορες κλίσεις, ολόσωμο και μπούστο).
 2. ΧΡΩΜΑ Ι: Εισαγωγή στο χρώμα και στην ζωγραφική των ενδυμάτων.
 3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι: Εισαγωγή στα κατασκευαστικά υλικά των φορητών εικόνων, εισαγωγή στα συνδετικά (αυγοτέμπερα, κ.α.) και τις χρωστικές. Κατασκευή παραδοσιακής προετοιμασίας για ζωγραφική. Προετοιμασία ξύλινου φορέως.
 4. ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι: Εισαγωγή στην Θεολογία της εικόνας, ναοκατάταξη και εικονογραφικό σύνολο μέσα στον Ορθόδοξο Ναό, παλαιοχριστιανική εποχή στην τέχνη.
 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι: Εισαγωγή στην διατήρηση των φορητών εικόνων/παράγοντες φθορών.

Τελική κατάθεση τριών ολοκληρωμένων σχεδίων προσώπου (με φωτοσκίαση) και μια προετοιμασμένη επιφάνεια για την μετάβαση του/της σπουδαστή/στρια στο δεύτερο έτος σπουδών. Εάν το αποτέλεσμα κατά την γραπτή εξέταση δεν είναι ικανοποιητικό ο σπουδαστής/στρια παραμένει στο ίδιο έτος. Ο σπουδαστής/στρια μπορεί να επανεξεταστεί τον Σεπτέμβριο.

Στη διάρκεια του έτους θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε Μουσείο ή εκκλησιαστικό ίδρυμα.

Β΄ ΕΤΟΣ

 1. ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ: Συνέχιση μπούστων και αρχές ολόσωμης φιγούρας.
 2. ΧΡΩΜΑ ΙΙ: Ζωγραφική προσώπου, μελέτη & κατασκευή πορτραίτων Φαγιούμ, ολόσωμες φιγούρες, αρχιτεκτονικά στοιχεία, κ.α.
 3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΙ: Εισαγωγή στις τεχνικές χρυσώματος και ζωγραφική στον ξύλινο φορέα.
 4. ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ: Στοιχεία Κυρίως Βυζαντινής εποχής.
 5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΙ: Περιβαλλοντικές συνθήκες διατήρησης & έκθεσης των έργων.

Στο τέλος του Β΄ έτους θα πρέπει ο/η σπουδαστής να έχει ολοκληρώσει μια χρυσωμένη εικόνα μπούστο και ένα πορτραίτο Φαγιούμ. Εάν το αποτέλεσμα κατά την γραπτή εξέταση δεν είναι ικανοποιητικό ο σπουδαστής/στρια παραμένει στο ίδιο έτος. Ο σπουδαστής/στρια μπορεί να επανεξεταστεί τον Σεπτέμβριο.

Στη διάρκεια του έτους θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε Μουσείο, σε εργαστήριο αγιογραφίας ή σε εκκλησιαστικό ίδρυμα.

Γ΄ ΕΤΟΣ

 1. ΣΧΕΔΙΟ ΙΙΙ: Σύνθεση.
 2. ΧΡΩΜΑ ΙΙΙ: Έναρξη εικονογραφικής σύνθεσης και ολοκλήρωσης στο τέλος του έτους μαζί με γραπτή εργασία.
 3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΙΙ: Τεχνικές στιλβωτού χρυσώματος, απλού χρυσώματος, σιναϊτικου και τσουκάνικου, ιδιότητες βερνικιών ξύλινου φορέα και ζωγραφικού στρώματος.
 4. ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙΙ: Μεταβυζαντινή περίοδος μέχρι σήμερα.
 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΙΙ: Ειδικά θέματα πάνω στην γενική διατήρηση, προφύλαξη, αποθήκευση και έκθεση των φορητών εικόνων & τοιχογραφιών, προετοιμασία έκθεσης.

Στο τέλος του Γ΄ έτους θα πρέπει ο/η σπουδαστής να έχει ολοκληρώσει μια χρυσωμένη σύνθεση, κατάθεση γραπτής εργασίας  και να έχει λάβει μέρος στην προετοιμασία της τελικής καλλιτεχνικής έκθεσης των έργων της Σχολής. Η εικόνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να αποφοιτήσει ο σπουδαστής/στρια. Τέλος, εάν το αποτέλεσμα κατά την γραπτή εξέταση δεν είναι ικανοποιητικό ο σπουδαστής/στρια παραμένει στο ίδιο έτος. Ο σπουδαστής/στρια μπορεί να επανεξεταστεί τον Σεπτέμβριο.

Στη διάρκεια του έτους θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε Μουσείο, σε εργαστήριο συντήρησης ή αγιογραφίας ή σε εκκλησιαστικό ίδρυμα.

2. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τα μαθήματα του ενός (1) ακαδημαϊκού έτους για την απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης Τοιχογραφικών Τεχνικών είναι τα παρακάτω:

 1. Παρουσίαση τεχνικών και υλικών νωπογραφίας και ξηρογραφίας.
 2. Εισαγωγή στα σύγχρονα υλικά της τοιχογραφίας (μουσαμάς & ακρυλικά, υδρύαλος κ.α).
 3. Ανάλυση τοιχογραφικών συνθέσεων.
 4. Εισαγωγή στην διατήρηση των τοιχογραφιών

Στο τέλος του έτους ο σπουδαστής/στρια θα πρέπει να έχει κατασκευάσει ένα φρέσκο, ένα ξηρογραφικό έργο πάνω σε κονίαμα όπως επίσης ένα έργο σε προετοιμασμένο μουσαμά.

 

3. ΠΑΙΔΙΚΌ ΤΜΗΜΑ 

Το πρόγραμμα του παιδικού τμήματος διαμορφώνεται πάντα ανάλογα με τις δεξιότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, δίνοντας του με αυτό τον τρόπο τα εφόδια και την βάση για την ενασχόληση με τον κόσμο του σχεδίου και του χρώματος.

Α’ ΕΤΟΣ

1.ΣΧΕΔΙΟ  I:  Αρχές σχεδίου (βασική σχεδίαση  χαρακτηριστικών προσώπου, βασικοί άξονες, μετωπική  σχεδίαση, φωτοσκίαση)

2.ΧΡΩΜΑ I: Ασκήσεις  χρώματος , αναμείξεις , χρωματικός κύκλος .

3.ΘΕΩΡΙΑ  Ι: Bασικοί όροι αγιογραφίας, μελέτη πορτραίτων Φαγιούμ.

Στο τέλος του  Α΄ έτους θα πρέπει   ο/η μαθητής /τρια, έχει ολοκληρώσει τη σχεδίαση ενός προσώπου με φωτοσκίαση.

Όλοι οι μαθητές  συμμετέχουν με τα έργα τους, στην ετήσια έκθεση της σχολής.

 

Β’ ΕΤΟΣ

1.ΣΧΕΔΙΟ ΙI:  Σχεδίαση  σώματος , βασικοί άξονες ,  φωτοσκίαση)

2.ΧΡΩΜΑ IΙ: Ζωγραφική  χαρακτηριστικών προσώπου και ενδυμάτων.

3.ΘΕΩΡΙΑ  ΙΙ: Σημαντικότεροι Έλληνες αγιογράφοι και το έργο τους.

Στο τέλος του  Β΄ έτους θα πρέπει   ο/η μαθητής /τρια,  έχει ολοκληρώσει  μια εικόνα (μπούστο) με χρώμα.

Όλοι οι μαθητές  συμμετέχουν με τα έργα τους, στην ετήσια έκθεση της σχολής.

 

4. Τμήμα Φορητής Εικόνας (εξ’ αποστάσεως)

Το συγκεκριμένο τμήμα ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα με το δια ζώσης αλλά η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως. Μέσα στο χρόνο οι σπουδαστές ανά διαφορετικό έτος παρακολουθούν τα θεωρητικά μαθήματα εξ ‘αποστάσεως. Τα πρακτικά στάδια της κατασκευής της φορητής εικόνας τα διδάσκονται δια ζώσης στα εργαστήρια της σχολής. Ο/η σπουδαστής/στρια στο τέλος των ετών και μετά το πέρας των εξετάσεων λαμβάνει πτυχίο όπου αναφέρει ότι η εκπαίδευση του ήταν εξ’ αποστάσεως.

5. Τμήμα Πτυχιούχων

Το συγκεκριμένο τμήμα έχει σχεδιαστεί για τους ήδη πτυχιούχους της σχολής μας ή άλλων σχολών που θα ήθελαν κάποιες περαιτέρω συμβουλές ή διορθώσεις στο σχέδιο τους ή κάποιες περισσότερες συμβουλές πάνω σε τεχνικά θέματα της κατασκευής των εικόνων ή της τοιχογραφίας.