Εκπαιδευτικά προγράμματα πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ

Η Σχολή Αγιογραφίας της Ι. Μητροπόλεως Μονεμβασίας & Σπάρτης με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επικ. Καθηγητή Χρήστο Καρύδη και το Γραφείο Νεότητας της Μητροπόλεως με επιστημονικό υπεύθυνο τον Πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη Ευστάθιο Πορφύρη έχουν την χαρά να παρουσιάσουν το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Γραφεία Νεότητας των Ιερών Μητροπόλεων και σε Κατηχητικές Συντροφιές. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να προσαρμόζεται απευθυνόμενο σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου.

Σκοπός του ενημερωτικού εντύπου είναι να πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Γνωρίζω τις Βυζαντινές Τοιχογραφίες του Μυστρά», σχετικά µε τους στόχους και τη δοµή του προγράµµατος. Το έντυπο εστιάζει στις τοιχογραφίες των εκκλησιών του Μυστρά κατά την Παλαιολόγεια ή υστεροβυζαντινή περίοδο (1204-1453 μ.Χ.) και παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για την Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Εικονογραφία. Περιλαμβάνει σχετικό γλωσσάρι με απλή ερμηνεία, ώστε οι συνοδοί και οι μαθητές να εφοδιαστούν με τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και να είναι σε θέση να εκτελέσουν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η εκπόνηση του προγράμματος πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά και αφορά στις τοιχογραφίες των ναών του Αγίου Δημητρίου, της Οδηγήτριας, της Περιβλέπτου και της Παντάνασσας, παρουσία των εκπαιδευτικών
του σχολείου, των κατηχητών και εν γένει των συνοδών των μαθητών. Η διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος εκτιμάται περίπου στη μιάμιση ώρα (1: 30 λεπτά).

Για να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα έχει ληφθεί η ανάλογη άδεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Συντελεστές Προγράμματος:

  • Επικ. Καθηγητής Χρήστος Καρύδης
  • Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ευστάθιος  Πορφύρης
  • κα. Ελένη Παπαδόγιαννη, εκπαιδευτικός, MSc
  • κα. Αγγελική Τζανετέα, μουσειολόγος